Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 
 
Apie mus

Lietuvoje iki 1991 metų nebuvo savarankiškos teismo psichiatrijos ekspertinės struktūros. Psichiatrijos ligoninių administracija patvirtindavo psichiatrus, kurie pagal kvalifikaciją gali dalyvauti komisijose atliekant ekspertizes. Du skyriai N.Vilnios ir Utenos ligoninėse buvo pritaikyti pavojingų ekspertinių tiriamųjų stacionariniam ištyrimui. Organizaciniams-metodiniams, moksliniams psichiatrinės ekspertizės klausimams vadovavo Maskvos Serbskio vardo teismo psichiatrijos institutas, piktnaudžiavęs psichiatrija, susidorojant su politiniais disidentais. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, teko kurti daugelį savarankiškų tarnybų, teisinių normų bei įstatymų. Tai buvo labai aktualu ir psichiatrijoje. 1992 metais Vidaus reikalų bei Teisingumo ministerijos ir Generalinės prokuratūros iniciatyva psichiatrinės ekspertizės atlikimas buvo pavestas bendram Teismo medicinos ir psichiatrijos centrui, pavaldžiam SAM. Pagal 1994-04-05 LR SAM ministro J.Brėdikio įsakymą Nr.134 šis centras buvo reorganizuotas, įkuriant savarankišką Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie SAM (VTPT).

Šiuo metu tarnybos struktūroje yra Utenos ekspertinis skyrius (stacionaras), susidedantis iš dviejų poskyrių: 1-ojo suimtųjų asmenų ir 2-ojo nesuimtųjų asmenų bei 8 ambulatoriniai teismo psichiatrijos skyriai Vilniuje, Kaune,  Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Rokiškyje.  21 teismo psichiatrų ekspertų, 10 teismo psichologų ekspertų, 3 vaikų ir paauglių teismo psichiatrės ekspertės bei 4 vaikų ir paauglių teismo psichologės ekspertės aptarnauja visas šalies teisėsaugos institucijas.

Iki 1992 m. Lietuvoje buvo tik vienas etatinis konsultantas psichologas turintis teismo psichologo specializaciją. Pradėjus formuotis savarankiškai teismo psichiatrijos tarnybai, imtasi intensyviai ruošti teismo psichologus bei kurti norminius aktus, teismo psichologus integruoti ekspertizės procese, apibrėžti tyrimo objektus, kompetencijos ribas. Lygiateisis ir nepriklausomas psichologo dalyvavimas baudžiamajame ir civiliniame procese yra aukštos kokybės ir profesionalumo sąlyga, priimant teismo sprendimus. Aktyvus teismo psichologijos vystimasis Lietuvoje pakeitė ir teisininkų požiūrį į pakaltinamumo problemą.

Per trumpą laiką Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba tapo ne tik kompetentinga ekspertine įstaiga, bet ir moksliniu metodiniu centru, reguliuojančiu psichiatrinių ekspertizių atlikimo tvarką, aktyviai dalyvaujančiu įstatymų kūrime, bei priverstinio gydymo organizavime, prevencinių priemonių iniciatore, bei pedagogine baze, kurioje rengiami pasitobulinimo kursai teismo psichiatrams, psichologams, medicinos studentams rezidentams bei teisėtvarkos pareigūnams. Per nepriklausomybės metus yra patvirtinti teismo psichiatrinių ekspertizių organizavimo bei atlikimo nuostatai, kuriuos 1997-07-03 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr.712, po naujų BK, BPK bei CK, CPK įsigaliojimo 2003 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.V-499 buvo patvirtinti nauji Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai, o 2013 m. birželio 12 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu nr. V-616 patvirtintas Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas.

Tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su Švedijos, Olandijos, Danijos, Latvijos, Baltarusijos teismo psichiatrijos institucijomis bei Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcija.  Mūsų ekspertai stažavosi Stokholme, Varšuvoje, Maskvoje, Rostoke. Vakarų teismo psichiatrai labai palankiai vertina tarnybos veiklą, kadangi tai vienintelė savarankiška, prisilaikanti demokratinių principų organizuota teismo psichiatrijos ekspertinė įstaiga ne tik Pabaltijyje, bet ir postsovietinėse respublikose.

Tarnybos ekspertai savo darbe vadovaujasi teismo ekspertų profesinės etikos kodekso principais.

Atnaujinta: 2018 lapkričio 16 d.
 
Kontaktai
A.Kojelavičiaus g. 121,

LT-11106 Vilnius

Žemėlapis

Tel. 8~5 2677200

El. p.: info@vtpt.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniu asmenų registre.

Kodas 191671615

Mums rūpi jūsų nuomonė
Siųsti
 
Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0