Ekspertinių padalinių darbo reglamentas

 • Titulinis
 • Ekspertinių padalinių darbo reglamentas
Ekspertinių padalinių darbo reglamentas

 

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2014  m.  spalio 6 d. įsakymu
Nr. 12P-38 (VTPT direktoriaus 2022 m.
gegužės 10 d. įsakymo Nr. 12P-20 redakcija)  

                                                                                                      

VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
EKSPERTINIŲ PADALINIŲ DARBO REGLAMENTAS

 

 Respublikinis teismo psichiatrijos skyrius:

 •  atlieka pakartotines ambulatorines, stacionarias ir pomirtines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, išskyrus tuos atvejus, kai nutartyje ekspertizę nurodyta atlikti konkrečiam skyriui;
 •  direktoriaus nurodymu atlieka itin sudėtingas pirmines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes, kai nutartyje nenurodyta ekspertizę atlikti konkrečiam skyriui;
 •  konsultuoja stacionarinio Utenos ir visų ambulatorinių skyrių ekspertus;
 •  esant poreikiui teikia specialisto išvadas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel. (8~5) 267 7207.

 

Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyrius:

 •  atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose vaikams ir paaugliams iki 18 m. amžiaus nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
 •  atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose vaikams ir paaugliams iki 18 m. amžiaus, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
 •  atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes dėl nusižudžiusio nepilnamečio priešmirtinės psichikos būsenos įvertinimo;
 •  teikia specialisto išvadas ir konsultacijas vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel.: (8~5) 246 1498; 246 1556.


Utenos ekspertinis skyrius, aptarnaujantis visos Respublikos gyventojus:

I poskyris

 •  atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose suimtiems asmenims (vyrams, moterims ir nepilnamečiams).

II poskyris

 •  atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose nesuimtiems asmenims (vyrams, moterims ir nepilnamečiams);
 •  atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose (vyrams, moterims).

Ambulatorinis poskyris

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

                                  Ambulatorinio poskyrio veiklos teritorija: 

                                  Utenos regionas: Utenos m., Utenos raj., Molėtų raj. gyventojai.

                                  Rokiškio regionas: Rokiškio m., Rokiškio raj., Biržų raj., Zarasų raj., Ignalinos raj. ir Visagino sav. gyventojai.

                                  Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.                              

                                  Adresas: Aušros g. 30, 28145 Utena, tel.(8~389) 61808 (Utenos regionas);

                                         Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis, tel. (8~458) 31291 (Rokiškio regionas).

Vilniaus teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Skyriaus veiklos teritorija: Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Trakų r., Ukmergės r., Širvintų r. ir Švenčionių r. gyventojai.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: A.Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel. (8~5) 267 7212; 246 1495.


Kauno teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose Laisvės atėmimo vietų ligoninėje esantiems suimtiems bei nuteistiems asmenims;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

                                  Skyriaus veiklos teritorija: Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Raseinių r.  Alytaus r., Prienų r., Vilkaviškio r., Šakių r., Jonavos r., Kėdainių r., Jurbarko r., Marijampolės r., Lazdijų r., Varėnos r., Druskininkų sav. gyventojai.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: Maironio g. 48-3, 44248 Kaunas, tel.: (8~37) 20 7331, (8~37) 56 8469.


Klaipėdos teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose sulaikytiems asmenims, laikomiems Klaipėdos m. areštinėje;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Skyriaus veiklos teritorija: Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Šilutės r., Šilalės r., Tauragės r., Skuodo r., Plungės r., Telšių r. gyventojai.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: Vytauto g. 14, 92137, Klaipėda,  tel. (8~46) 31 3078.


Šiaulių teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais. 

            Skyriaus veiklos teritorija: Šiaulių m., Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Mažeikių r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r. gyventojai.

                                  Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

                                  Adresas: Vilniaus g. 229, 76343, Šiauliai, tel. (8~41) 52 5160.


Panevėžio teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes asmenims, laikomiems Panevėžio m. areštinėje;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais. 

                                  Skyriaus veiklos teritorija: Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r., Kupiškio r., Anykščių r. gyventojai.

             Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

                                  Adresas: Staniūnų g. 66, 36142 Panevėžys, tel. (8~45) 46 6851.

 

                                     _______________________________________

           

Minėtos struktūrinių padalinių funkcijos vykdomos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-616 patvirtintą Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-499 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-285 redakcija) patvirtintus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM nuostatus.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-10 09:48