Vienintelė savarankiška, besilaikanti
demokratinių principų organizuota teismo
psichiatrijos ekspertinė įstaiga Pabaltijyje.