Vienintelė savarankiška, prisilaikanti
demokratinių principų organizuota teismo
psichiatrijos ekspertinė įstaiga Pabaltijyje.

2022 March 25
2022 metų kovo 4 dieną, Vilniuje, įvyko Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM metinis ataskaitinis susirinkimas.
Jo metu buvo aptarti 2021 metų darbo rezultatai ir ekspertinės veiklos kokybės klausimai. Įvertinus ekspertų darbo efektyvumo rezultatus, nustatyta, kad beveik visi teismo ekspertai įvykdė ir...
2021 December 17
2021-12-10, Šiauliuose, įvyko teismo psichiatrų ir teismo psichologų kvalifikacijos kėlimo seminaras
2021-12-10, Šiauliuose, įvyko teismo psichiatrų ir teismo psichologų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Metodologiniai teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimai“, kurį organizavo...