Vienintelė savarankiška, prisilaikanti
demokratinių principų organizuota teismo
psichiatrijos ekspertinė įstaiga Pabaltijyje.

2021 April 26
VTPT prie SAM 2021 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM, vykdydama metinį veiklos planą suskaičiavo savo 2021 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus.
2020 December 31
Informacija apie vakcinas nuo COVID-19
Svarbiausia informacija apie vakcinas nuo COVID-19