Vienintelė savarankiška, prisilaikanti
demokratinių principų organizuota teismo
psichiatrijos ekspertinė įstaiga Pabaltijyje

2020 March 30
Dėl konferencijos "Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2020: smurto ir viktimologijos aspektai"
Dėl susidariusios ekstremalios situacijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19), informuojame, kad konferencija "Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2020: smurto ir...
2020 March 30
Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo...