Ekspertinė veikla

Ekspertinė veikla

VTPT veiklos sritis, tikslai ir funkcijos

 • Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių atlikimas baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procese pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartis;
 • Specialisto išvadų teikimas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis;
 • Teismo psichiatrų ekspertų ir teismo psichologų ekspertų rengimas ir teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų kvalifikacijos suteikimas;
 • Dalyvavimas studentų, rezidentų ir specialistų rengime pagal sutartis su mokymo įstaigomis;
 • Metodinės pagalbos teikimas teismams, prokuratūroms ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms;
 • Teisės aktų, susijusių su teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektų rengimas;
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;
 • Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarų, kursų, mokslinių konferencijų organizavimas.

Ekspertinių padalinių darbo reglamentas

Galioja nuo 2022-06-15 

 
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2014  m.  spalio 6 d. įsakymu
Nr. 12P-38 (VTPT direktoriaus 2022 m.
gegužės 10 d. įsakymo Nr. 12P-20 redakcija)  
                                                                                                          

 

VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
EKSPERTINIŲ PADALINIŲ DARBO REGLAMENTAS

 

 Respublikinis teismo psichiatrijos skyrius:

 •  atlieka pakartotines ambulatorines, stacionarias ir pomirtines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, išskyrus tuos atvejus, kai nutartyje ekspertizę nurodyta atlikti konkrečiam skyriui;
 •  direktoriaus nurodymu atlieka itin sudėtingas pirmines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes, kai nutartyje nenurodyta ekspertizę atlikti konkrečiam skyriui;
 •  konsultuoja stacionarinio Utenos ir visų ambulatorinių skyrių ekspertus;
 •  esant poreikiui teikia specialisto išvadas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel. (8~5) 267 7207.

 

Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyrius:

 •  atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose vaikams ir paaugliams iki 18 m. amžiaus nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
 •  atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose vaikams ir paaugliams iki 18 m. amžiaus, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos;
 •  atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes dėl nusižudžiusio nepilnamečio priešmirtinės psichikos būsenos įvertinimo;
 •  teikia specialisto išvadas ir konsultacijas vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel.: (8~5) 246 1498; 246 1556.


Utenos ekspertinis skyrius, aptarnaujantis visos Respublikos gyventojus:

I poskyris

 •  atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose suimtiems asmenims (vyrams, moterims ir nepilnamečiams).

II poskyris

 •  atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose nesuimtiems asmenims (vyrams, moterims ir nepilnamečiams);
 •  atlieka visas stacionarines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose (vyrams, moterims).

Ambulatorinis poskyris

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

                                  Ambulatorinio poskyrio veiklos teritorija: 

                                  Utenos regionas: Utenos m., Utenos raj., Molėtų raj. gyventojai.

                                  Rokiškio regionas: Rokiškio m., Rokiškio raj., Biržų raj., Zarasų raj., Ignalinos raj. ir Visagino sav. gyventojai.

                                  Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.                              

                                  Adresas: Aušros g. 30, 28145 Utena, tel.(8~389) 61808 (Utenos regionas);

                                         Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis, tel. (8~458) 31291 (Rokiškio regionas).

Vilniaus teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Skyriaus veiklos teritorija: Vilniaus m., Vilniaus r., Šalčininkų r., Trakų r., Ukmergės r., Širvintų r. ir Švenčionių r. gyventojai.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: A.Kojelavičiaus g. 121, 11106 Vilnius, tel. (8~5) 267 7212; 246 1495.


Kauno teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose Laisvės atėmimo vietų ligoninėje esantiems suimtiems bei nuteistiems asmenims;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

                                  Skyriaus veiklos teritorija: Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Raseinių r.  Alytaus r., Prienų r., Vilkaviškio r., Šakių r., Jonavos r., Kėdainių r., Jurbarko r., Marijampolės r., Lazdijų r., Varėnos r., Druskininkų sav. gyventojai.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: Maironio g. 48-3, 44248 Kaunas, tel.: (8~37) 20 7331, (8~37) 56 8469.


Klaipėdos teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose bylose sulaikytiems asmenims, laikomiems Klaipėdos m. areštinėje;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais.

            Skyriaus veiklos teritorija: Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Šilutės r., Šilalės r., Tauragės r., Skuodo r., Plungės r., Telšių r. gyventojai.

            Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

            Adresas: Vytauto g. 14, 92137, Klaipėda,  tel. (8~46) 31 3078.


Šiaulių teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais. 

            Skyriaus veiklos teritorija: Šiaulių m., Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Mažeikių r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r. gyventojai.

                                  Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

                                  Adresas: Vilniaus g. 229, 76343, Šiauliai, tel. (8~41) 52 5160.


Panevėžio teismo psichiatrijos skyrius:

 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamosiose ir administracinėse bylose;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes civilinėse bylose;
 • atlieka pomirtines teismo psichiatrijos ekspertizes;
 • atlieka ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes asmenims, laikomiems Panevėžio m. areštinėje;
 • atlieka specialisto konsultacijas ir ambulatorines teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes suimtiems asmenims, konvojuojamiems į teismo psichiatrijos skyrių;
 • teikia specialisto išvadas ir konsultacijas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos klausimais. 

                                  Skyriaus veiklos teritorija: Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r., Kupiškio r., Anykščių r. gyventojai.

             Laikas: ekspertizės atliekamos pagal išankstinę registraciją.

                                  Adresas: Staniūnų g. 66, 36142 Panevėžys, tel. (8~45) 46 6851.

 

                                     _______________________________________

           

Minėtos struktūrinių padalinių funkcijos vykdomos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-616 patvirtintą Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašą bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-499 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-285 redakcija) patvirtintus Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM nuostatus.

Pagrindinių klausimų teismo psichiatrijos ekspertizei pavyzdžiai

PAGRINDINIŲ KLAUSIMŲ TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZEI PAVYZDŽIAI


Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM atliekamos specialisto išvados ir ambulatorinės bei stacionarios įvairių rūšių teismo psichiatrijos ekspertizės: teismo psichiatrijos, teismo psichologijos, vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos, vaikų ir paauglių teismo psichologijos, kompleksinės bei pomirtinės ekspertizės, kurių metu teismo psichiatrai ir teismo psichologai ekspertai atsako į teismo nutartyse bei ikiteisminio tyrimo pareigūnų užduotyse pateiktus klausimus.
 
Specialisto išvados

Specialisto išvados atliekamos, kai ikiteisminiame tyrime ar teismo procese teisėsaugos pareigūnui, stebint proceso dalyvio elgesį ar turint duomenų apie asmens psichikos nestabilumą, reikia išspręsti klausimą dėl teismo psichiatrijos ekspertizės skyrimo būtinumo. Šią specialistui skirtą užduotį atlieka VTPT teismo psichiatrai ekspertai, gavę medžiagą apie tiriamąjį ir raštu užduotą klausimą:
- Ar tikslinga V. P. skirti teismo psichiatrijos ekspertizę?
Specialisto išvadose teismo ekspertai atsako tik į šį klausimą. Jei teismo ekspertas rekomenduoja, kad tiriamajam tikslinga atlikti teismo psichiatrijos ekspertizę, jis nurodo, kokius papildomus dokumentus reikia pateikti ekspertizei ir kokios rūšies ekspertizė rekomenduojama (ambulatorinė ar stacionarinė).

Baudžiamajame procese rekomenduojami klausimai
 
Teismo psichiatrijos ekspertizės įtariamajam, kaltinamajam paskyrimo nutartyje pateiktini tokie klausimai:
1. Ar tiriamos veikos metu V.P. sirgo psichikos sutrikimu ir ar galėjo suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti?
2. Ar V. P. dėl nustatyto psichikos sutrikimo ar psichinės būsenos ypatumų negalėjo visiškai suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį ar valdyti savo veiksmus (kaip išdėstyta BK 18 str. 1 p.)?
3. Ar šiuo metu (teismo proceso metu) V. P. serga psichikos sutrikimu ir ar gali suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti?
4. Ar V. P. gali dalyvauti teismo procese?
5. Ar V. P. dėl savo psichikos būklės gali suprasti aplinkybes, turinčias reikšmės ikiteisminiam tyrimui ar bylos nagrinėjimui teisme ir duoti parodymus?
6. Ar reikia V.P. skirti priverčiamąsias medicinos priemones, jei taip, tai kokias?

Teismo psichiatrijos ekspertizės liudytojui paskyrimo nutartyje pateiktini tokie klausimai:

1. Ar gali V. P., atsižvelgiant į jo psichikos būseną, dalyvauti teismo procese?
2. Ar gali V. P., atsižvelgiant į jo psichikos būseną, suvokti veikos aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, ir duoti parodymus?

Teismo psichiatrijos ekspertizės nukentėjusiam paskyrimo nutartyje pateiktini tokie klausimai:

1. Ar gali V. P., atsižvelgiant į jo psichikos būseną, amžiaus ypatybes ir individualias psichologines savybes, suvokti aplinkybes, turinčias reikšmės bylai ir duoti apie jas parodymus?
2. Ar V. P. galėjo dėl savo psichikos būklės, amžiaus ypatumų ar individualių psichologinių savybių suvokti jo atžvilgiu atliktų nusikalstamų veiksmų pobūdį, reikšmę ir jiems pasipriešinti?
3. Ar V. P. gali dėl savo psichikos būsenos dalyvauti ikiteisminio tyrimo veiksmuose ir teismo posėdžiuose?
4. Ar V. P. psichikos sutrikimai yra nusikalstamų veiksmų, padarytų jo atžvilgiu, pasekmė? Jei taip, tai koks sveikatos sutrikdymo mastas?

Civiliniame procese rekomenduojami klausimai
 
Teismo nutartyse, skiriant teismo psichiatrijos ekspertizes asmens civilinio veiksnumo įvertinimui, pateiktini tokie klausimai:

1. Ar V. P. serga kokiu nors psichikos sutrikimu?
2. Ar V. P. gali dėl savo psichikos sutrikimo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti?
3. Ar V. P. dėl savo psichikos sutrikimo gali dalyvauti teismo posėdyje?
Papildomai gali būti klausiama:
1. Ar gali V. P. savarankiškai ginti savo interesus?
2016 m. sausio 1 d. įsigalėjo LR Civilinio kodekso pakeitimai, kuriuose įtvirtintas asmens riboto civilinio veiksnumo institutas, kuomet yra įvertinami asmens gebėjimai tam tikrose srityse. Šių sričių sąrašas yra išvardintas Socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakyme "Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2015 m. gruodžio 10 Nr. A1-742. Šiame įsakyme yra išskirtos asmens turtinių ir asmeninių neturtinių santykių sritys. Siūlytina teismo nutartyse, skiriant teismo psichiatrijos ekspertizę dėl asmens civilinio veiksnumo įvertinimo, teikti tokius klausimus:

1. Ar V. P. gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti savo turtinių santykių srityse?
2. Ar V. P. gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti savo asmeninių neturtinių santykių srityse?
3. Ar V. P. gali iš dalies suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti savo turtinių santykių srityse?
4. Ar V. P. gali iš dalies suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti savo asmeninių neturtinių santykių srityse?
5. Ar V. P. dėl savo psichinės būsenos gali dalyvauti teisme?
 
Civiliniame procese, skiriant pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę dėl asmens sandorinio ar testamentinio veiksnumo įvertinimo, rekomenduojami klausimai

Teismo nutartyse, skiriant pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę dėl asmens sandorinio ar testamentinio veiksnumo įvertinimo, pateiktini tokie klausimai:

1. Ar V. P. testamento (sandorio) pasirašymo metu sirgo kokia nors psichikos liga ar psichikos sutrikimu?
2. Ar V. P. testamento (sandorio) pasirašymo metu, dėl turėto psichikos sutrikimo, galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti?

Šis klausimų sąrašas nėra baigtinis, nes tiriant konkrečias bylas gali iškilti būtinumas nustatyti ir įvertinti kitus asmens psichikos būsenos ypatumus, turinčius juridinės reikšmės.

NEPILNAMEČIŲ TEISMO PSICHIATRIJOS, TEISMO PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZĖSE TEIKTINŲ KLAUSIMŲ PAVYZDŽIAI

 
Baudžiamajame procese rekomenduojami klausimai
 
Teismo psichiatrijos ekspertizės įtariamajam, kaltinamajam paskyrimo nutartyje pateiktini tokie klausimai:
 
1. Ar tiriamos veikos metu V.P. sirgo psichikos sutrikimu ir ar galėjo suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti?
2. Ar V. P. dėl nustatyto psichikos sutrikimo ar psichinės būsenos galėjo nevisiškai suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį ar valdyti savo veiksmus (kaip išdėstyta BK 18 str. 1 p.)?
3. Ar šiuo metu (teismo proceso metu) V. P. serga psichikos sutrikimu ir ar gali suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti?
4. Ar V. P. gali dalyvauti teismo procese?
5. Ar V. P. dėl savo psichikos būklės gali suprasti aplinkybes, turinčias reikšmės ikiteisminiam tyrimui ar bylos nagrinėjimui teisme ir duoti parodymus?
6. Ar reikia V.P. skirti priverčiamąsias medicinos priemones, jei taip, tai kokias?
 
Kompleksinės teismo psichiatrijos - teismo psichologijos ekspertizės įtariamajam, kaltinamajam paskyrimo nutartyje pateiktini tokie klausimai:
 
1. Ar tiriamos veikos metu V.P. sirgo psichikos sutrikimu ir ar galėjo suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti?
2. Ar V. P. dėl nustatyto psichikos sutrikimo ar psichinės būsenos galėjo nevisiškai suvokti pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį ar valdyti savo veiksmus (kaip išdėstyta BK 18 str. 1 p.)?
3. Ar šiuo metu (teismo proceso metu) V. P. serga psichikos sutrikimu ir ar gali suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti?
4. Ar V. P. gali dalyvauti teismo procese?
5. Ar V. P. dėl savo psichikos būklės gali suprasti aplinkybes, turinčias reikšmės ikiteisminiam tyrimui ar bylos nagrinėjimui teisme ir duoti parodymus?
6. Ar reikia V.P. skirti priverčiamąsias medicinos priemones, jei taip, tai kokias?
7. Kokios emocinės būsenos buvo V. P. nusikalstamos veikos padarymo metu ir kokia buvo tos būsenos įtaka jo elgesiui?
8. Koks yra V. P. gebėjimas, atsižvelgiant į jo amžiaus tarpsnio ypatumus, protinio išsivystymo lygį, jam būdingus individualius psichologinius ypatumus, emocinę būseną nusikalstamos veikos metu bei situacijos ypatumus, teisingai suvokti reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus?
9. Koks yra V. P. gebėjimas, atsižvelgiant į jo amžiaus tarpsnio ypatumus, protinio išsivystymo lygį, jam būdingus individualius psichologinius ypatumus bei situacijos ypatumus, visiškai suvokti savo veiksmus bei juos kontroliuoti nusikalstamos veikos padarymo metu?
 
Kompleksinės teismo psichiatrijos - teismo psichologijos ekspertizės nukentėjusiam paskyrimo nutartyje pateiktini tokie klausimai:
 
1. Ar V. P. galėjo, atsižvelgiant į jo psichikos būseną, amžiaus tarpsnio ypatumus, protinio išsivystymo lygį, jam būdingus individualius psichologinius ypatumus, emocinę būseną jo atžvilgiu atliktų nusikalstamų veiksmų metu bei situacijos ypatumus, suvokti jo atžvilgiu atliktų nusikalstamų veiksmų pobūdį, reikšmę ir jiems pasipriešinti?
2. Ar gali V. P., atsižvelgiant į jo psichikos būseną, amžiaus tarpsnio ypatumus, protinio išsivystymo lygį, jam būdingus individualius psichologinius ypatumus, emocinę būseną jo atžvilgiu atliktų nusikalstamų veiksmų metu bei situacijos ypatumus, teisingai suvokti aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, ir duoti apie jas parodymus?
3. Ar gali V. P., atsižvelgiant į jo psichikos būseną, amžiaus tarpsnio ypatumus, protinio išsivystymo lygį, jam būdingus individualius psichologinius ypatumus, emocinę būseną, dalyvauti teismo procese?
4. Ar V. P. psichikos sutrikimai yra nusikalstamų veiksmų, padarytų jo atžvilgiu, pasekmė? Jei taip, koks yra sveikatos sutrikdymo mastas?
 
Kompleksinės teismo psichiatrijos - teismo psichologijos ekspertizės liudytojui paskyrimo nutartyje pateiktini tokie klausimai:
 
1. Ar gali V. P., atsižvelgiant į jo psichikos būseną, amžiaus tarpsnio ypatumus, protinio išsivystymo lygį, jam būdingus individualius psichologinius ypatumus, emocinę būseną nusikalstamų veiksmų suvokimo momentu bei situacijos ypatumus, teisingai suvokti veikos aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, ir duoti apie tai parodymus?
2. Ar gali V. P., atsižvelgiant į jo psichikos būseną, amžiaus tarpsnio ypatumus, protinio išsivystymo lygį, jam būdingus individualius psichologinius ypatumus, emocinę būseną, dalyvauti teismo procese?
 
Civiliniame procese rekomenduojami klausimai
 
Civilinėse bylose, kai tėvų skyrybų proceso metu sprendžiamas vaiko gyvenamosios vietos ar bendravimo tvarkos nustatymo klausimai, teismo vaikų ir paauglių psichologas ekspertas sprendžia pagrindinį uždavinį - nustato vaiko gebėjimą išreikšti savo nuomonę.
 
Siekiant nustatyti nepilnamečio psichologinę būseną ir psichikos ypatumus, teismo vaikų ir paauglių psichologo eksperto kompetencijai priklauso atsakyti į tokius klausimus:
 
1. Kokie vaikui būdingi individualūs psichologiniai ypatumai?
2. Kokie yra vaiko emocinės būsenos tėvų skyrybų laikotarpiu ir šiuo metu ypatumai?
3. Kokie yra vaiko tarpasmeninių santykių su motina, tėvu ypatumai?
4. Kokie yra vaiko prisirišimo prie motinos, tėvo ypatumai?
5. Ar vaikas sugeba savarankiškai, kitų asmenų neįtakojamas, priimti sprendimus (apsispręsti), išreikšti savarankišką nuomonę?
 
Siekiant įvertinti psichikos sveikatos būklę, teismo vaikų ir paauglių psichiatro eksperto kompetencijai priklauso konstatuoti psichikos sutrikimus arba konstatuoti, kad jų nėra, t. y. atsakyti į klausimą:
 
6. Kokie yra vaiko psichinės būklės ypatumai tėvų skyrybų proceso metu ir šiuo metu?
Ekspertų atsakymuose į šiuos klausimus atsispindėtų visi byloje nagrinėjamos situacijos aspektai, kuriuos pagal savo kompetenciją gali analizuoti ir vertinti vaikų ir paauglių teismo psichiatrai ir teismo psichologai.
Atnaujinta: 2018 lapkričio 19 d.

 

Ekspertų sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 21 str. 3 d., Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-06-19 direktoriaus įsakymu Nr. 12P-19 patvirtinti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų kvalifikacinių kategorijų nuostatai (toliau - Nuostatai).

Šiuo metu VTPT prie SAM 3-ąją kategoriją turi 13 teismo ekspertų,  2-ąją kategoriją - 5 teismo ekspertai, aukščiausiąją 1-ąją kategoriją - 22 teismo ekspertai.

Eil.

Nr.

 

Vardas, pavardė

 

Kvalifikacija    

 

1

ANDRIUŠKEVIČIENĖ Laura

2-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

2

BERZKALNE Daiva

3-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė 

3

BRAZAUSKIENĖ Sandra

2-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

4

BUTKUS Gintaras

1-os kategorijos teismo psichologas ekspertas

5

DIDŽIOKIENĖ Jolanta

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

6

DIKTANAS Virginijus

1-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

7

DRAZDAUSKIENĖ Ramunė

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė;
1-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

8

GABNYTĖ-NAGI Tautvilė

3-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė

9

GLINSKIENĖ Audronė

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

10

GRUZDIENĖ Silvija

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

11

GUMBIENĖ Rimtautė

3-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

12

JACKEVIČIENĖ Inga

3-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

13

JONELIŪKŠTIENĖ Vilma

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

14

JUŠČIUVIENĖ Vida

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

15

JUODAKYS Mantas

1-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

16

KARMAZAITĖ-KARNACKIENĖ Ingrida

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė;
3-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė 

17

KAROBLIENĖ Eimantė

3-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

18

KUČINSKIENĖ Vilija

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

19

KUDREŠOVIENĖ Birutė

3-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

20

MARTINKIENĖ Vaiva

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

21

MIKUČIONIS Kęstutis

3-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

22

PALUCKIENĖ Judita

3-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

23

PRIŽGINĖ Dovilė

1-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių  psichologė ekspertė

24

RAŠČIAUSKAITĖ Zuzana Jolanta

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

25

RAZMAITĖ Julija 

2-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

26

RIDIKAS Mykolas

1-os kategorijos eismo psichologas ekspertas

27

REPOVAS Sergejus

2-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

28

SALIALIONĖ Ieva

3-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

29

SIMANAUSKAS Sigitas

1-os kategorijos teismo psichiatras ekspertas

30

STANAITIENĖ Sigutė

2-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

31

SURVILAITĖ Aurelija

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

32

ŠAKAVIČIENĖ Sandrina

1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

33

ŠIAULYTĖ Agnė

1-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė

34

ŠLIOŽIENĖ Laurina 1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

35

ŠNEIDERAITIENĖ Laura 3-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė

36

VILUTIENĖ Živilė

3-os kategorijos teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

37

ZUBIENĖ Eglė

1-os kategorijos teismo psichologė ekspertė

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-24 11:24