Struktūra ir kontaktinė informacija

  • Titulinis
  • Struktūra ir kontaktinė informacija
Struktūra ir kontaktinė informacija

Kontaktinė informacija

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą (be lietuviškų simbolių) [email protected]

Administracija

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7200, el. p.  [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Vitalijus Šaškovas

Direktoriaus pavaduotojas personalui ir administracinei veiklai, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
Patarėjas (teisininkas)

Dalius Žemaitis

Direktoriaus pavaduotojas veiklos planavimui ir aprūpinimui
Patarėjas (saugos darbe specialistas)

Petras Macejauskis

Patarėjas (teisininkas)

Nijolė Rimkienė

Patarėja (finansininkė)

Roberta Dapkuvienė 

Patarėja (komunikacijos klausimams)

Veiklos valdymo skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7200, el. p.  [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Roberta Dapkuvienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė
Laikinai vykdanti viršininko funkcijas

Vida Šidlauskytė 

Vyr. slaugos administratorė

Ina Šaškovienė 

Vyresnioji archyvarė
Bibliotekininkė 

Veiklos aprūpinimo skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 246 0543, el. p. [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Loreta Grinienė 

viešųjų pirkimų specialistė 
Laikinai vykdanti viršininko funkcijas
Planavimo ekonomistė

Nijolė Rimkienė  

Finansų ekonomistė

Dorota Kimontienė

Buhalterė

Sergejus Gračiovas 

Informacinių technologijų specialistas

Almantas Burauskas

Informacinių technologijų infrastruktūros administratorius

Utenos ūkio poskyris

Vardas Pavardė

Pareigos

Gediminas Glinskas

Viršininkas

Respublikinis teismo psichiatrijos skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7207, el. p. [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Vaiva Martinkienė  

Teismo psichiatrė ekspertė, 
laikinai vykdanti viršininko funkcijas

Mantas Juodakys

Teismo psichiatras ekspertas

Sigitas Simanauskas 

Teismo psichiatras ekspertas

Gintaras Butkus 

Teismo psichologas ekspertas

Vida Šidlauskytė

Medicinos registratorė

Justė Dargevičienė

Medicinos registratorė

Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 246 1498, el. p. [email protected]  

Vardas Pavardė

Pareigos

Agnė Šiaulytė

Viršininkė, teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė

Ramunė Drazdauskienė

Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

Sigutė Stanaitienė 

Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

Rimtautė Gumbienė

Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

Eimantė Karoblienė

Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė

Živilė Vilutienė

Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė (Kaunas)

Dovilė Prižginė

Teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė (vaiko priežiūros atostogose)

Tautvilė Gabnytė-Nagi

Teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė

Daiva Berzkalne

Teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė (Kaunas)

Vida Bernotienė  

Medicinos registratorė

Vilniaus teismo psichiatrijos skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7212, el. p. [email protected] 

Vardas Pavardė

Pareigos

Aurelija Survilaitė

Teismo psichiatrė ekspertėlaikinai vykdanti viršininko funkcijas,

Greta Murauskienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Vilma Joneliūkštienė  

Teismo psichologė ekspertė

Justė Dargevičienė

Medicinos registratorė

Kristina Kleivienė

Medicinos registratorė

Kauno teismo psichiatrijos skyrius

Maironio g. 48-3, LT-44248 Kaunas, tel. 8 37 207331, el. p. [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Sigitas Simanauskas  

Viršininkas, teismo psichiatras ekspertas

Mantas Juodakys

Teismo psichiatras ekspertas

Jolanta Zuzana Raščiauskaitė 

Teismo psichiatrė ekspertė

Sandrina Šakavičienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Laura Andriuškevičienė  

Teismo psichiatrė ekspertė 

Kasparas Sinkevičius

Teismo psichiatras ekspertas

Mantas Patašius

Teismo psichologas ekspertas

Vilija Kučinskienė

Teismo psichologė ekspertė

Danutė Salinienė

Medicinos registratorė

Gema Beleišienė

Medicinos registratorė

Gitana Kurinskienė

Medicinos registratorė

Klaipėdos teismo psichiatrijos skyrius

Vytauto g. 14, LT-92137 Klaipėda, tel. 8 46 313078, el. p. [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Ingrida Karmazaitė-Karnackienė

Viršininkė, teismo psichologė ekspertė

Laurina Šliožienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Laura Šneideraitienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Rūta Švėgždaitė

Teismo psichiatrė ekspertė

Mykolas Ridikas

Teismo psichologas ekspertas

Regina Lengvinienė

Medicinos registratorė

Giedrė Kęsminaitė

Medicinos registratorė

Šiaulių teismo psichiatrijos skyrius

Vilniaus g. 229, LT-76343, Šiauliai, tel. 8 41 52 5160 , el. p. [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Gintaras Butkus

Viršininkas, teismo psichologas ekspertas

Sandrina Šakavičienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Sandra Brazauskienė 

Teismo psichiatrė ekspertė

Judita Paluckienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Sergejus Repovas

Teismo psichiatras ekspertas

Julija Razmaitė

Teismo psichologė ekspertė

Olga Komogorceva

Medicinos registratorė

Marija Kiseliova

Medicinos registratorė

Panevėžio teismo psichiatrijos skyrius

Staniūnų g. 66, LT-36142 Panevėžys, tel. 8 454 66851, el. p. [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Virginijus Diktanas  

Viršininkas, teismo psichiatras ekspertas

Eglė Zubienė

Teismo psichologė ekspertė

Sergejus Repovas

Teismo psichiatras ekspertas

Gražina Augulytė

Medicinos registratorė

Asta Savickaitė

Medicinos registratorė

Utenos ekspertinis skyrius

Aušros g. 30, LT-28145 Utena, tel. 8 389 61808, el. p. [email protected]

Vardas Pavardė

Pareigos

Jolanta Didžiokienė

Laikinai einanti viršininko pareigas
Vyresnioji teismo psichiatrė ekspertė

Ramunė Drazdauskienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Audronė Glinskienė

Teismo psichologė ekspertė

Rita Basijokienė

Sekretorė

Gediminas Glinskas

Saugos darbe specialistas

Gražina Karkienė

Vyriausioji slaugytoja

Ambulatorinis poskyris

Utenos regionas-Aušros g. 30, LT-28145 Utena, tel. 8 389 61808, el. p. [email protected]

Rokiškio regionas-Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis, tel. 8 458 31291, el. p. [email protected] 

Ramunė Drazdauskienė

Teismo psichiatrė ekspertė, laikinai vykdanti Ambulatorinio poskyrio vyresniosios teismo psichiatrės ekspertės funkcijas

Justina Žaltauskienė

Teismo psichiatrė ekspertė

Kęstutis Mikučionis 

Teismo psichiatras ekspertas

Julija Razmaitė

Teismo psichologė ekspertė

Romualda Lapelienė

Medicinos registratorė

Rita Basijokienė

Sekretorė

I poskyris (suimtųjų asmenų)

Slaugytojų posto tel.: 8 389 61544

Vardas Pavardė

Pareigos

Laima Dūdėnienė  

Vyresnioji slaugytoja

Rasa Mieliauskienė

Medicinos registratorė

II poskyris (nesuimtųjų asmenų)

Slaugytojų posto tel. 8 389 53031 

Vardas Pavardė

Pareigos

Joana Bražėnienė 

Vyresnioji slaugytoja

Audronė Limbienė

Medicinos registratorė

 

Biudžetinė įstaiga
A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius
Tel. 8 5 2677200
El. p.  [email protected]

Darbo laikas
darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.;
pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

Su duomenų saugos pareigūnu galite susisiekti
Adresu Kojelavičiaus g. 121, Vilnius
El. p. [email protected]

Už įstaigos asmens duomenų saugą atsakingas asmuo

Vitalijus Šaškovas
Tel. +370 526 77214
El. p. [email protected]

 

Direktorius

Šiuo metu vyksta konkursas Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM direktoriaus pareigoms užimti.

Laikinai VTPT direktoriaus funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotojas personalui ir administracinei veiklai Vitalijus Šaškovas.

Darbotvarkė

1) pirmadieniais vyksta administracijos susirinkimas;
2) trečiadieniais rengiami seminarai ekspertinės veiklos klausimais;
3) penktadieniais vykdomas interesantų konsultavimas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos numatytą planą.

Informacija apie komisijas ir darbo grupes

1. Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo komisija

2. Viešųjų pirkimų komisija

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-12 11:33