Ekspertizių kainos civilinėse bylose

  • Titulinis
  • Ekspertizių kainos civilinėse bylose
Ekspertizių kainos civilinėse bylose
PATVIRTINTA
                                                                                                Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
                                                                                                ministro 2007 m. rugpjūčio 23 d.
                                                                                                įsakymu Nr.V-701 (Lietuvos Respublikos
                                                                                                sveikatos apsaugos ministro
                                                                                                2022 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-1596
                                                                                               redakcija)  

TEISMO PSICHIATRIJOS IR PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZIŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina (Eur)

 

Moka Nacionalinė teismų administracija:

 

1.

Ambulatorinė pirminė teismo psichiatrijos ekspertizė

237,49

2.

Ambulatorinė papildoma teismo psichiatrijos ekspertizė

286,29

3.

Ambulatorinė pakartotinė teismo psichiatrijos ekspertizė

383,89

4.

Ambulatorinė kompleksinė teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizė (suaugusiesiems) 

383,90

5.

Stacionarinė pirminė teismo psichiatrijos ekspertizė (1 lovadienis)

37,80

6.

Stacionarinė papildoma teismo psichiatrijos ekspertizė (1 lovadienis)

38,72

7.

Stacionarinė pakartotinė teismo psichiatrijos ekspertizė (1 lovadienis)

40,26

8.

Stacionarinė kompleksinė teismo psichiatrijos ekspertizė (1 lovadienis)

42,23

 

Moka proceso šalis, pateikusi prašymą skirti ekspertizę:

 

9.

Ambulatorinė pirminė teismo psichiatrijos/psichologijos ekspertizė

468,40

10.

Ambulatorinė papildoma teismo psichiatrijos/psichologijos ekspertizė

506,29

11.

Ambulatorinė pakartotinė teismo psichiatrijos/psichologijos ekspertizė

569,60

12.

Ambulatorinė kompleksinė teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizė (vaikams / paaugliams)

697,38

13.

Pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė

773,24

14.

Pomirtinė teismo psichologijos ekspertizė

620,45

________________

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-21 13:26