Ekspertizių kainos civilinėse bylose

  • Titulinis
  • Ekspertizių kainos civilinėse bylose
Ekspertizių kainos civilinėse bylose
PATVIRTINTA
                                                                                                Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
                                                                                                ministro 2007 m. rugpjūčio 23 d.
                                                                                                įsakymu Nr.V-701 (Lietuvos Respublikos
                                                                                                sveikatos apsaugos ministro
                                                                                                2023 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1359
                                                                                               redakcija)
 

TEISMO PSICHIATRIJOS IR PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZIŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina (Eur)

 

Moka Nacionalinė teismų administracija:

 

1.

Ambulatorinė pirminė teismo psichiatrijos ekspertizė

512,16

2.

Ambulatorinė papildoma teismo psichiatrijos ekspertizė

641,72

3.

Ambulatorinė pakartotinė teismo psichiatrijos ekspertizė

714,65

4.

Ambulatorinė kompleksinė teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizė 

697,38

5.

Stacionarinė kompleksinė teismo psichiatrijos ekspertizė (1 lovadienis)

78,70

 

Moka proceso šalis, pateikusi prašymą skirti ekspertizę:

 

9.

Ambulatorinė pirminė teismo psichiatrijos/psichologijos ekspertizė

468,40

10.

Ambulatorinė papildoma teismo psichiatrijos/psichologijos ekspertizė

506,29

11.

Ambulatorinė pakartotinė teismo psichiatrijos/psichologijos ekspertizė

569,60

12.

Ambulatorinė kompleksinė teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizė 

697,38

13.

Pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė

773,24

14.

Pomirtinė teismo psichologijos ekspertizė

620,45

________________

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-23 12:29