Naujiena

Naujiena

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2021: trauminių išgyvenimų psichiatrinės ir psichologinės pasekmės“

2021 10 01

2021 m. rugsėjo 16-17 dienomis, Vilniuje, įvyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2021: trauminių išgyvenimų psichiatrinės ir psichologinės pasekmės“, kurią organizavo Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su VšĮ Respublikine Vilniaus psichiatrijos ligonine ir Lietuvos psichiatrų asociacija.
VTPT prie SAM jau eilę metų organizuoja tarptautines konferencijas, kuriose yra aptariamos aktualios temos, susijusios su psichikos sveikata, analizuojamos mokslo naujienos tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu.
Šių metų konferencijoje siekta praplėsti ir pagilinti trauminių patirčių naratyvą, atsižvelgiant tiek į dabarties makroaplinkos rizikos veiksnius psichikos sveikatai, tiek į žalojančių veiksnių apraiškas ir dinamiką mikroaplinkoje. Trauminių patirčių gydymo problemas aptarė Lietuvos Psichiatrų Asociacijos prezidentė R. Mazaliauskienė. VTPT teismo ekspertai, atlikę analizę pagal teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizių duomenis, jų pagrindu parengtuose pranešimuose siekė atskleisti trauminių patirčių įtaką smurto sklaidai, paliečiant tiek auto, tiek ir hetero agresijos apraiškas: daug dėmesio buvo skirta psichotrauminiams veiksniams, jų įtakai nusikalstamumui, suicidinės rizikos analizei, moterų nusikalstamų veikų ir psichikos sveikatos klausimams,  paauglių psichikos sveikatai ir smurtą patiriančių vaikų būklės įvertinimo klausimams: pranešimus skaitė teismo ekspertai V. Martinkienė, L. Šliožienė, V. Diktanas, G. Butkus, A. Šiaulytė, T. Gabnytė-Nagi ir B. Kudrešovienė.
Problemos, susijusios su psichikos sveikatos sistemos darbuotojų patirtomis psichologinėmis traumomis ir pacientų išgyventomis krizėmis, psichikos sveikatos ir  gyvenimo gerovės klausimai, susiję su COVID-19 pandemija, buvo atskleisti net keliuose lektorių pranešimuose: pranešimus skaitė prof. dr. A. Germanavičius, dr. I. Vaskelienė, J. Navickienė ir užsienio svečiai – dr.  I. Cera,  dr. A. Konevnina,  R. Eglitis, M. Cojocaru, doc. K. Kask bei prof. dr. S. Igumnov.
Šių metų konferencijos pranešimuose buvo aptartos trauminės patirtys ir jų psichiatrinės bei psichologines pasekmės, nulemiančios elgsenos ypatumus. Tai ypač svarbi tema, atsižvelgiant į dabartinę pasaulinę pandemijos situaciją, kuomet patiriama socialinė izoliacija ir nesaugumas, yra sutrikdyta galimybė laisvai bendrauti, keliauti, daugeliui kyla nuogąstavimai dėl ateities, patiriama daug nerimo, įtampos ir baimių.  
Šalia pasaulinės pandemijos grėsmių, šiuolaikiniame pasaulyje egzistuoja visa eilė kitų traumines patirtis sukeliančių veiksnių. Lietuvoje vis dar aktualia tema išlieka smurtas artimoje aplinkoje, nepriežiūrą ar prievartą patiriantys vaikai, išliekantis gana aukštas nusikalstamumo lygis.
Šioje teismo psichiatrijos aktualijoms skirtoje konferencijoje neapsiribota vien teisminio įvertinimo aspektu, bet siekta išsiaiškinti, iš kur kyla smurtinio elgesio tendencijos, ir aptarti tai, ką mes visi – psichiatrai, medicinos ir socialinės srities institucijos bei visa bendruomenė galime padaryti prevencijos tikslais.
Konferencijos pranešimai leido giliau suvokti nusikaltusio žmogaus elgsenos priežastis, trauminių patirčių įtaką, paskatino gerinti medicinos pagalbos suteikimą nukentėjusiems bei geriau suprasti bendruomenines, sistemines priežastis, nulėmusias nusikalstamus veiksmus.
 


Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-01 14:09