Naujiena

Naujiena

Dėl psichologams skirtų specialių įvadinių mokymų dėl nepilnamečių apklausų baudžiamajame procese organizavimo

2018 11 16

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vykdydama LR Sveikatos apsaugos viceministro 2018 m. balandžio 11 dienos pavedimą Nr. 17-10, suorganizavo psichologams, padėsiantiems apklausti asmenis baudžiamajame procese, įvadinius mokymus pagal neformalaus mokymo programą, sudarytą LR Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Šiai dienai yra apmokyti 80 psichologų, t. y. pravesti mokymai 7 psichologų grupėms.

Nuo liepos 1 d. psichologų dalyvavimas mažamečių (iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose yra būtinas. Taip pat psichologas privalo dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų) nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją. Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva psichologai dalyvauja nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose ir dėl kitų nusikaltimų, taip pat nepilnamečių įtariamųjų ir kaltinamųjų apklausose. 
Sąrašą administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, jis skelbiamas šios tarnybos interneto svetainėje.

Į šį sąrašą pageidaujantis būti įrašytas psichologas turi būti įgijęs socialinių mokslų psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą, nebūti pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas, dėl kurių nustatyti darbo apribojimai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Taip pat jis turi atitikti vieną iš šių reikalavimų: per pastaruosius 3 metus iki pageidavimo įrašyti į šį sąrašą pateikimo dienos turėti patirties apklausiant nepilnamečius baudžiamajame procese arba būti išklausęs psichologams skirtus specialius įvadinius mokymus dėl nepilnamečių apklausų baudžiamajame procese, arba turėti psichologijos studijų krypties teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas pasirinks psichologą iš šio sąrašo ir susisieks su juo nurodytais kontaktais. Psichologams už darbą sumokės ir patirtas išlaidas kompensuos ikiteisminį tyrimą atliekanti ikiteisminio tyrimo įstaiga arba prokuratūra, teisminio nagrinėjimo metu – teismas. Atlyginimas bus mokamas už faktinį paslaugų teikimo laiką – pasiruošimą ir dalyvavimą apklausoje bei kelionę į apklausos vietą ir atgal. 
Už psichologo darbo valandą bus mokama 13 eurų atlyginimas (tiek mokama ir valstybės skirtiems advokatams), o už darbą švenčių, ne darbo dienomis ar ne darbo valandomis bus mokama pusantro karto daugiau. 


Paskutinį kartą redaguota: 2019-02-21 16:30